οικονομικά
στοιχεία λοιπών εταιριών

Οικονομικές Καταστάσεις 2009

Consolidated – C. Rokas SA
Rokas Constructions SA
Rokas Aeoliki SA
Rokas Aeoliki Evia SA
Rokas Aeoliki Zarakes SA
Rokas Aeoliki Crete SA
PPC Renewables – Rokas SA
Rokas Aeoliki Thrace SA
Rokas Aeoliki Thrace II SA
Rokas Aeoliki Thrace III SA
Rokas Aeoliki Komito SA
Rokas Aeoliki Thessalia I SA
Rokas Aeoliki Thesalia II SA
Rokas Aeoliki Voiotia SA
Rokas Aeoliki Ahladotopos SA
Rokas Energy SA
Rokas Aeolos Monoprosopi Ltd
Rokas Aeoliki Kozani I SA
Rokas Aeoliki Kozani II SA
Rokas Aeoliki Macedonia I SA
Rokas Aeoliki Macedonia II SA
Rokas Aeoliki Macedonia III SA
Rokas Iliaki SA
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Στερεά Ελλάς Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος IΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή ΙΙ ΕΠΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΑΒΕΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙ ΑΒΕΕ
 

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ