οικονομικά
στοιχεία λοιπών εταιριών

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες 2009

Όμιλος - Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ
Ρόκας Κατασκευές ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Εύβοια ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Ζάρακες ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κρήτη ΑΒΕΕ
ΔΕΗ Ανανεώσιμες - Ρόκας ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κόμητο ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θεσσαλία Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θεσσαλία ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βοιωτία ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Αχλαδότοπος ΑΒΕΕ
Ρόκας Ενέργεια ΑΒΕΕ
Ρόκας Αίολος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
Ρόκας Αιολική Κοζάνη Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κοζάνη ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Στερεά Ελλάς Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος IΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή ΙΙ ΕΠΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΑΒΕΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙ ΑΒΕΕ
 

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ