οικονομικά
στοιχεία λοιπών εταιριών

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες 2011

Όμιλος
Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ
Ρόκας Κατασκευές ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Εύβοια ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Ζάρακες ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κρήτη ΑΒΕΕ
ΔΕΗ Ανανεώσιμες - Ρόκας ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κόμητο ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βοιωτία ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Αχλαδότοπος ΑΒΕΕ
Ρόκας Ενέργεια ΑΒΕΕ
Ρόκας Αίολος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
Ρόκας Αιολική Κοζάνη Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή ΙΙ ΕΠΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΑΒΕΕ

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ