οικονομικά
στοιχεία λοιπών εταιριών

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2010

Όμιλος - Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ
Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ
Ρόκας Κατασκευές ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Εύβοια ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Ζάρακες ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κρήτη ΑΒΕΕ
ΔΕΗ Ανανεώσιμες - Ρόκας ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κόμητο ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βοιωτία ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Αχλαδότοπος ΑΒΕΕ
Ρόκας Ενέργεια ΑΒΕΕ
Ρόκας Αίολος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
Ρόκας Αιολική Κοζάνη Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κοζάνη ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία ΙΙ ΑΒΕΕ
Ενεργειακή Αλογοράχης ΑΕ
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή ΙΙ ΕΠΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΑΒΕΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙΙ ΑΒΕΕ
 

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ