θέσεις
εργασίας

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν ανοικτές θέσεις εργασίας. Mπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για το αρχείο μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employment@rokasgroup.gr

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ