επικοινωνία

ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

Γραφεία: Ριζαρείου 3, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 8774100
F
ax: 210 8774111
Ε-mail: info@rokasgroup.gr

Εργοστάσιο: ΒΙΠΕ Τριπόλεως, 221 00 Τρίπολη
Τηλ: 271(0) 237863
F
ax: 271(0) 226001

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ