ποιοι
είμαστε

Η Εταιρεία Ρόκας Κατασκευές ABEE, έχοντας ιδρυθεί το 1958 αρχικά με άλλη επωνυμία και νομική μορφή, δραστηριοποιήθηκε από τη σύστασή της στη μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανημάτων. Το 1977, αφού έχει μετατραπεί σε Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ, εγκατέστησε ένα υπερσύγχρονο και άρτιο εργοστάσιο στη Βιομηχανική Ζώνη Τριπόλεως η δυναμικότητα και οι τεχνικές δυνατότητες του οποίου της έδωσαν τη δυνατότητα να εξειδικευτεί σταδιακά σε πιο σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, εξοπλίζοντας μεγάλα λιμάνια της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και την βαριά βιομηχανία.

Παράλληλα, θέλοντας να τεκμηριώσει την εξαιρετικά υψηλή και εξέχουσα στον κλάδο κατασκευών ποιότητα των προϊόντων της, η Εταιρεία πιστοποιείται το 2000 κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001/1994 και αργότερα το 2003 κατά ISO 9001/2000.

Την περίοδο 1991-1992 η Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ άρχισε να δραστηριοποιείται στον χώρο των ενεργειακών έργων κατασκευάζοντας αιολικά πάρκα για λογαριασμό της ΔΕΗ. Αξιοποιώντας την εμπειρία της στον κλάδο αυτό, το 1998 κατασκευάζει το πρώτο ιδιωτικό αιολικό πάρκο στην Ελλάδα ισχύος 10,2 MW στη Σητεία της Κρήτης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας. Μάλιστα βραβεύτηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την καλύτερη επένδυση της χρονιάς.

Ως συνέπεια της συνεχούς επέκτασής της και σε αυτό τον κλάδο, το 2008 αποφασίστηκε ο διαχωρισμός της νέας της δραστηριότητας από την παραδοσιακή. Έτσι συστήθηκε η κατά 100% θυγατρική της Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ με την επωνυμία Ρόκας Κατασκευές ΑΒΕΕ εταιρείας, η οποία χειρίζεται την δραστηριότητα του Ομίλου στον κλάδο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ