ποιοι
είμαστε

Η Ρόκας Κατασκευές ΑΒΕΕ είναι η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα μελέτης και κατασκευής βιομηχανικού εξοπλισμού. Η επιτυχής παρουσία της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και οι μακρόχρονες συνεργασίες με τους πιο αξιόπιστους ευρωπαϊκούς οίκους (ΜΑΝ, Konecranes, Alstom, Siemens, ABB, Voith, κλπ.) της εξασφάλισαν την γρήγορη ανάπτυξή της και την εδραίωσαν μεταξύ των δυναμικότερων εταιρειών του κλάδου της.

Έχει εξειδικευτεί στη μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανημάτων, έχοντας κατασκευάσει πλήθος γερανών παντός τύπου για λιμένες, χαλυβουργεία, εργοστάσια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, με συνεχώς αυξανόμενη καθετοποίηση της παραγωγής, η Ρόκας Κατασκευές ΑΒΕΕ εκτελεί σύνθετες μηχανουργικές και μεταλλικές κατασκευές, όπως εξοπλισμό ορυχείων, βιομηχανικό εξοπλισμό, σύνθετα μεταλλικά κτίρια, ενώ παράλληλα έχει εκτελέσει και μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικούς και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, κλπ.

Ανυψωτικός εξοπλισμός χαλυβουργείων
- Πυλώνες και Γερανογέφυρες Φόρτωσης Scrap – Γερανογέφυρες Τροφοδοσίας Κλιβάνων Χύτευσης
- Γερανογέφυρες Διαχείρισης Μπιγιετών
- Βαρούλκα και Ανυψωτικούς Μηχανισμούς Ανοικτού Τύπου Μεγάλης Ανυψωτικής Ικανότητας

Ανυψωτικός εξοπλισμός εργοστασίων παραγωγής ρεύματος

- Πυλώνες και Γερανογέφυρες Υδροηλεκτρικών Έργων Μεγάλης Ανυψωτικής Ικανότητας
- Πυλώνες και Γερανογέφυρες Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ανυψωτικός εξοπλισμός βιομηχανιών

- Πυλώνες και Γερανογέφυρες Διαχείρισης Παραγωγής
- Πυλώνες και Γερανογέφυρες Συντήρησης
- Γερανούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων όλων των τύπων

Βαριές μεταλλικές κατασκευές
Στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, η εταιρεία εκτός από τη μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανημάτων, με συνεχώς αυξανόμενη καθετοποίηση της παραγωγής, εκτελεί σύνθετες μηχανουργικές και μεταλλικές κατασκευές, όπως εξοπλισμό ορυχείων, βιομηχανικό εξοπλισμό, σύνθετα μεταλλικά κτίρια, ενώ έχει εκτελέσει και σημαντικά ενεργειακά έργα.

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ